چرا کارمندان تصمیم بر ترک شغل خود دارند

چرا کارمندان تصمیم می گیرند شغل خود را ترک کنند

جابجایی کارکنان یک مشکل رایج و پرهزینه است که مشاغل با آن روبرو هستند. درک علت استعفا کارکنان در شرکت شما باعث کاهش هزینه های سنگین در زمان، پول و روحیه می شود.کارمندان زمانی شرکت خود را ترک می کنند که نقش آنها رضایت بخش، راکد و ناکامل باشد. هیچ فرصتی برای توسعه شغلی، فرهنگ ضعیف، مزایا و سبک مدیریتی نیز نمی تواند در تصمیم کارمند برای استعفا نقش داشته باشد.از دست دادن کارکنان یک پیامد طبیعی تکامل یک شرکت است، اما اگر نرخ گردش مالی بیش از حد بالا باشد، می تواند نشانه ای از فرهنگ ضعیف شرکت و مشارکت پایین کارکنان باشد.

چرا کارمندان تصمیم می گیرند شغل خود را ترک کنند

نارضایتی شغلی یکی از مهم‌ترین عواملی است که باعث می‌شود کارمندان شغل خود را ترک کنند. بهره وری، انگیزه و عملکرد کلی شغلی زمانی که کارکنان از نقش خود راضی نباشند، آسیب می بینند. دلایل نارضایتی شغلی می تواند به شخصیت، انگیزه ها و سن کارمند بستگی داشته باشد. این مهم است که در نظر بگیرید آیا کارمند فاقد استقلال است یا ترجیح می دهد ساختار بیشتری داشته باشد. کارمند ممکن است احساس چالش نداشته باشد یا با حجم کار دست و پنجه نرم کند. شاید کارمند نیاز به شناخت و قدردانی داشته باشد.راه حل آن اینه که با ارائه بسته‌ها و مشوق‌های رفاهی به بهبود تعادل بین کار و زندگی کارکنان کمک کنید.منابع و فرصت هایی را برای رشد شخصی و حرفه ای در اختیار کارکنان قرار دهید. این می تواند شامل برنامه های آموزشی، فرصت های مربیگری و یک استراتژی پیشرفت شغلی واضح باشد.کارکنان را برای کار سختشان بشناسید و به آنها پاداش دهید و از همه مهم تر از کوچینگ سازمانی در کسب و کار خود استفاده کنید و در مورد عملکرد شغلی آنها بازخورد سازنده ارائه دهید.

 

کاهش نارضایی کارکنان با مشاوره میم کوچینگ

هدف توسعه شرکت

یک مسیر توسعه شغلی ضعیف یا نامشخص می تواند منجر به روحیه پایین و انگیزه ضعیف شود. بدون هیچ هدف مشخصی برای کار به سمت آن که می تواند نوید ارتقا یا پیشرفت را بدهد، می تواند برای کارمندان دشوار باشد که در زمان های چالش برانگیز در محل کار خود را پشت سر بگذارند. کارمندانی که احساس رکود می‌کنند یا دوست دارند از نظر حرفه‌ای رشد نکنند، ممکن است شروع به جستجوی فرصت‌های شغلی در جای دیگری کنند که بتواند مسیر مشخصی را برای ارتقاء ارائه دهد.خب در مواجه با این مشکل باید برنامه های آموزشی و مربیگری شخصی ارائه دهید که به کارکنان فرصت هایی برای یادگیری و توسعه مهارت های جدید ارائه می دهد.ابتکارات مربیگری با مدیریت سطح بالابرنامه های توسعه رهبری با بازخورد سازنده تر از رهبریکارکنان را تشویق کنید تا پروژه ها و مسئولیت های جدیدی را بر عهده بگیرند که به رشد حرفه ای آنها کمک می کند. فرهنگ نامناسب در محل کار، کارمندان شما را سریعتر از هر عامل دیگری دور می کند. با فرهنگ محل کار اشتباه، ایجاد ارتباطات مثبت و ایجاد روابط پایدار در محل کار برای کارکنان غیرممکن است. فرهنگ ضعیف به طور اجتناب ناپذیری باعث تعارض بین اعضای تیم و فقدان ارتباطات، اعتماد و احترام در بین کارکنان و مدیریت می شود. این بدون شک استعدادهای برتر را از سازمان شما بیرون می کند.کار تیمی و همکاری را از طریق ابتکارات تیمی و مسئولیت های مشترک تقویت کنید.ترویج تنوع و شمول به عنوان ارزش اصلی شرکت.رسیدگی به مسائل ارتباطی، ترویج ارتباطات باز بین کارکنان و مدیریت و توانمندسازی کارکنان با مهارت های ارتباطی موثر.رویدادهای اجتماعی، فعالیت های تیم سازی و رویدادهای خارج از وظایف کاری معمولی را سازماندهی کنید.

مدیریت محل کسب و کار

مدیریت با کیفیت بالا، کارکنان برتر را حفظ خواهد کرد. هر گونه فرهنگ مدیریت اشتباه را که در محل کار شما وجود دارد در نظر بگیرید و هدف خود را ارتقاء استانداردهای مدیریتی از طریق آموزش وکوچینگ و … ابتکار عمل خرج دهید. و برنامه ریزی مالی در کسب و کار خود داشته بشید اگر کارمندان شما احساس کنند که از مدیران خود یاد نمی‌گیرند ، جابجایی آنها متضرر می‌شود. مدیران باید در حین ارزش گذاری برای مشارکت کارکنان خود، چراغ راهنما باشند تا بتوانند کارکنان خود را حفظ کنند.راه حل اساسی این موضوع هم چیزی نیست جزبرنامه های آموزشی مدیریتی را ارائه دهید که مهارت های ارتباطی عملی، نحوه ارائه بازخورد سازنده و نحوه الهام بخشیدن به کارکنان را ارائه می دهد.سبک مدیریتی بهینه را برای سازمان خود تعریف کنید و برای اطمینان از حاکمیت این سبک استراتژی طراحی کنید.مدیران را تشویق کنید تا کارکنان را برای عملکرد حرفه‌ای و همچنین مشارکت در فرهنگ تیمی شناسایی و به آنها پاداش دهند.