#میم_هست

طعــــــم واقــــــــعی پیشرفــــــت

مدیر و صاحب کسب و کار با درصد قابل توجهی "می‌داند" که خیر و صلاحش در چیست. ما نیامده ایم تا این موارد را به او دیکته کنیم. چون این امر نه تنها برای او ارزش افزوده ای ندارد بلکه باعث هدر رفتن انرژی و سایر منابع نیز می شود.

ما هستیم تا کار به بهترین شکل پیش برود.

به همین سادگی

header-site
فــرآینــــــد کـــــــــاری میم

همه چیز از یک تصمیم مهم و حیاتی از جانب شما شروع می شود.

یک تماس برای آشنایی و یک جلسه مهم و جذاب برای شرح مسیر سفر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب.

شرح حال و آنالیز عملکرد فعلی برند

شرح حال و آنالیز عملکرد فعلی برند

در این مرحله با کمک مدیران عالی سازمان، وضعیت کسب و کار را با تکیه بر فرم ها و سنجه های مدرن  و حرفه ای رصد می کنیم.

ترسیم وضعیت مطلوب در اتاق فکر

ترسیم وضعیت مطلوب در اتاق فکر

وضعیت مطلوب و مورد علاقه خود را در همه  سطوح مدیریت کسب و کار با در نظر گرفتن مختصات برند ترسیم می کنیم.

شروع قدم به قدم در مسیر توسعه

شروع قدم به قدم در مسیر توسعه

قدم به قدم در مسیر توسعه، بهبود مستمر و لمس رضایت ماندگار گام برمی داریم.

آکادمی میم

آکادمی میم با هدف پرورش نیروی انسانی متخصص، آموزش دیده و آماده پذیرش جایگاه های شغلی متنوع در حوزه‌ی متفاوت کسب و کار راه‌ اندازی شده است.
این آکادمی نگاهی کاربردی و عملیاتی به مقوله کسب و کار و آموزش در کنار یکدیگر دارد.
از نگاه میم، آموزش و کسب مهارت و تخصص به تنهایی معنایی ندارد ،
تا مقصدی برای پیاده‌سازی و بهره‌مندی از تخصص نباشد، آموزش بی‌نتیجه است.

پروژه ها
خدمات میم

آژانس میم از حضور در کنار مدیران کسب و کارها و مالکان برندها به دنبال یک هدف نهایی است.

بروز حس رضایت از فرایندهای کاری و جایگاه برند در ذهن مشتریان از طریق بررسی روند موجود و ترسیم وضعیت مطلوب از طریق اصل بهبود مستمر.

سرانی

آرش سرانی آذر

استراتژيست
فطرت

الهه فطرت

مدیر آموزش
اعضای آژانس میم
مجموعه آژانس کسب و کار میم با تکیه بر نیروی متخصص و کارامد همواره سعی در ایجاد بستری امن و پر سود برای مشتریان خود در زمینه های کاری مختلف را دارد.